SplinePad
Full screen

Server Notice:

hide

Public Pad Latest text of pad YCnO7s3ibm Saved Nov 13, 2018

 
 
Bures boahtin Oulu sámesymposiuma Korp-bargobadjái!
Deike mii sáhttit liibmet ohcančujuhusaid ja eará áššiid